Rör

Att tänka på vid installation av värmepump

Installera värmepumpar

Processen med att installera en värmepump ser olika ut beroende på vad det är för typ av värmepump. Det finns olika värmepumpar och tekniken för att installera pumparna kan skilja sig ganska mycket. Bakgrunden till att man vill installera en värmepump är ofta för att sänka sina uppvärmningskostnader. Att byta från någon av de mer traditionella uppvärmningsteknikerna och istället installera en värmepump. Brukar i regel kunna sänka uppvärmningskostnaderna väldigt mycket. Själva installationen och inköpet av en värmepump kan av många ses som en lite större investering som kostar en del. Men faktum är att man redan efter ett par år har sparat in installationskostnaderna för värmepumpen. Detta på grund av den billiga driften och uppvärmningen. Det är även viktigt att se till om några rörarbeten bör göras. Rörarbeten kan i längden spara mycket pengar åt dig då du inte behöver göra det efter installationen av värmepumpen.

Livslängden

En värmepump har i regel en väldigt lång livslängd och därav är det extra viktigt att installationen går rätt till. Just för att värmepumpen ska fungera så länge som möjligt. En installation som utförs felaktigt kan bli väldigt kostsam i framtiden om något skulle gå sönder i värmepumpen. Därav rekommenderas det starkt att man anlitar kompetenta utbildade installatörer som får sköta installationen av värmepumpen. Det finns idag vissa typer av certifieringar som en installatör kan ta för att visa vilken kompetens man besitter. På så sätt skapas en trygghet för kunden.

Den svenska lagen kräver att värmepumpar med köldmedium ska installeras av en certifierad kyltekniker. Anledningen till det är att köldmedium kan vara farligt både för oss människor men även för miljön. Därför är det reglerat i lagen så att installationen går rätt till och skaderisken för miljö och människor minskas. Att besiktiga värmepumpen kan vara en viktig faktor för att förlänga livslängden. Vid en kontroll av värmepumpen kollar man så att allt funkar som det skall. Ibland kan rörarbeten behövas göra, vilket innebär att man behöver byta ut eller åtgärda eventuella fel på rören till värmepumpen.

Vad kostar det?

Priset för en installation av en värmepump kan skilja sig ganska mycket runt om i landet. Faktorer som spelar in är ofta vilken typ av värmepump det är men det kan även skilja sig beroende på vilken installatör man anlitar. Ofta går det att köpa med installation vid köpet av en värmepump. Vid detta alternativ betalar man ett fastpris för installationen som företaget har avtalat fram med externa installatörer. I vissa fall har företaget kombinerat försäljning och installation av värmepumpar.

Det är viktigt att tänka på att man tar reda på om det krävs några speciella certifieringar för installationen av värmepumpen. I det fall som det krävs en certifiering kan man fråga installatören om man kan få se certifieringsbeviset ifall man känner sig osäker. Vidare är det även viktigt att fråga vilka garantier som gäller vid en installation. Många installatörer är så duktiga på att installera värmepumpar så att de lämnar en lång garanti på arbetet. Vad man då bör tänka på är att garantin bara gäller fel som det går att bevisa beror på installationen. Vanliga fel med själva värmepumpen täcks istället av garantin på värmepumpen.

Slutligen

Sammanfattningsvis är installationer av värmepumpar ett stort arbetsområde där det finns många olika aktörer att välja mellan. Installationen av en värmepump kan se olika ut beroende på vilken typ av värmepump det är som ska installeras. Priset för en installation skiljer sig också beroende på vilken sorts pump det är men även vilken installatörfirma man väljer. Vissa installationer kräver särskilda certifieringar och man ska alltid kolla upp installatören. För att innan renoveringen se vad som krävs innan man låter en installatör påbörja arbetet.

Glöm inte

Att jämföra priser innan köp och installation av värmepump. Se till att kontakta en rörmokare om behovet finns. Att allt är i toppskick innan installationen av värmepumpen görs kan innebära mycket sparade pengar. Att utföra rörarbeten är ett exempel på vad man kan göra, förutsatt att det behövs göras. Slutligen så är det viktigt att göra bokningar i tid när du behöver boka en rörmokare eller VVS-montör. På så vis kan du spara tid och det blir lättare att planera sin lediga tid. Oavsett om du bor i Lidingö, Halmstad eller Kungälv så kan du alltid få tag i någon som hjälper dig med rörarbeten eller installation av värmepump.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *